OfficeWork OfficeWork OfficeWork

Możliwości

 

Baza projektów
Wykaz projektów stanowi trzon systemu i wyświetlany jest od razu po zalogowaniu. Domyślnie pokazuje listę aktywnych projektów. Projekty grupowane są według przypisanej im firmy.

Projekty
Jeżeli projekt znajduję się we wczesnej fazie rozmów z klientem ustawiamy jego status na "Trwają negocjacje" projekt trafia do działu Negocjacje, w momencie rozpoczęcia realizacji projektu status zmienia się na "Projekt w realizacji", projekt trafia do działu Moje Projekty.
Użytkownik zakładający nowy projekt przypisuje do niego osoby (użytkowników), które zaangażowane będą w jego realizację.
Projekty mają swój temat i szczegółowy opis. W razie potrzeby przesłania plików z wizualizacją do klienta, klient otrzymuje link pod którym znajduje się przeglądarka projektów (w jej nagłówku znajduje się nazwa zaczerpnięta z tekstu zamieszczonego w tytule projektu).
Każdy otwarty projekt daje przypisanym do niego użytkownikom możliwość raportowania (np. o stanie wykonanych prac), dzięki czemu wszystkie zaangażowane w realizację osoby mają pełny wgląd w kolejne etapy prac nad projektem. Wprowadzane wpisy tworzą archiwum z historią projektu włącznie z etapem negocjacyjnym.

Karta firm
Jest to moduł w którym gromadzone są informacje o kontrahentach. Karta zawiera dane o nazwie firmy, danych teleadresowych oraz kontaktowych.

Kalendarz
Elektroniczna Karta Pracownika to narzędzie, które zastępuje tradycyjną, papierową kartę. Wypełniana jest przez pracownika. Dzięki karcie zarówno pracownik jak i pracodawca ma możliwość w każdej chwili sprawdzenia historii wykonywanych prac z danego dnia. E-Karta pracy daje również możliwość wyświetlania miesięcznych raportów. Raport taki zawiera informację o łącznej ilości przepracowanych godzin oraz podział tych godzin na osoby, dla których czas został poświęcony.
Moduł Kalendarza to doskonałe narzędzie do zarządzania czasem pracownika, udostępnia możliwość planowania spotkań oraz dnia pracownika. Dzięki temu system eliminuje niezręczne sytuacje, w których firma nie posiada wystarczających zasobów na realizację określonego zadania.

Moduł wiadomości
Moduł służy do indywidualnej komunikacji pomiędzy pracownikami. Jego dodatkową funkcją jest automatyczne rozesłanie wiadomości z informacją o zamknięciu projektu do wszystkich zaangażowanych w niego użytkowników.

Wewnętrzne Strony Informacyjne
Jest to moduł udostępniający możliwość tworzenia dowolnych stron informacyjnych wewnątrz systemu. Może być to np. wykaz danych kontaktowych poszczególnych osób w firmie lub specyfikacja danego produktu.